Amphibia - Reaktivt membran för vattentäta betongkonstruktioner

Amphibia är ett för- eller eftermonterat vattentätt membran med reaktiv kärna

Se produktsortiment →

Amphibia är ett vatten-reaktivt, självläkande, självförseglande multilagers vattentätt membran, självhäftande vid betong i GRIP utförande. Det består av ett kontinuerligt extruderat multilager polymerfilm med flera olika funktioner för att erhålla helt vattentäta underjordiska betongkonstruktioner.
1. Tät barriär. Helt vattentätt lager.
2. Kärna. Superexpanderande säkerhetslager, självtätande och självläkande.
3. Aktiv barriär. Expanderande lager som reagerar i kontakt med vatten, självtätande skarvar.
4. Vidhäftning. Geotextil som häftar membranet mot betongen.

Vid kontakt med vatten reagerar Amphibia kraftigt och dess lager tillåts att svälla på olika sätt för att erhålla en totalt vattentät konstruktion. Den svällande kraften inuti kärnan upprätthåller ett aktivt vattentätande tryck som håller membranet intakt och konstruktionen torr även vid punktering.

Tillämpning

Vattentätning och skydd av armerade betongkonstruktioner
Bottenplattor och väggar under grundvattennivå vid klassisk formning, slitsmur, spont eller pålstrukturer.

Vattentätning av infrastruktur
Tunnlar, industrier, parkeringsgarage, underfarter.

Bassänger och reservoarer
Simbassänger, vattenreservoarer, reningsverk, silos etc.

Renovering av befintliga källare
Garage, källare, lagerutrymmen, installationsutrymmen.

För andra typer av installationer, specialdesign, kontakta oss inför designförslag.

Stoppa problem med:

 • Inträngande vatten
 • Översvämmade underfarter
 • Svårigheter vid installation
 • Läckande konstruktioner
 • Korrosion av armering

Fördelar

 • Kallmontage med enkel visuell inspektion för att säkerställa korrekt montage
 • Självförseglande skarvar
 • Helt tätt membran utan risk för lateral förflyttning av vatten
 • Omgående mekaniskt skydd, självläkande även vid punktering och hål
 • Motstår högt vattentryck
 • Hög flexibilitet och möjlighet att överbrygga sprickor
 • Total vidhäftning mot platsgjuten betong vid förappliceringsprincip
 • Enkelt med genomföring av armering, punkteringar självläker
 • Motståndskraftig mot naturliga aggressiva föroreningar
 • Fullt funktionell vid förekomst av saltvatten
 • Fullt funktionell vid varierande vattentryck
 • Enkel och snabb installation
 • Anslutningsbar till andra typer av vattentätningssystem
Fördelar för beställaren
Valet av amphibia betyder att man väljer den säkraste lösningen för vattentätning. Total täthet och långvarig funktion är den viktigaste faktorn för beställaren.
Fördelar för konstruktören
Valet av amphibia betyder ett tryggt beslut och ansvar för det tekniska valet och genomförbarhet vid installation. Försegling av varje genomföring och detalj är avgörande i design- och planeringsfasen.
Fördelar för entreprenören
Valet av amphibia betyder enkelhet och snabbhet vid installation och omsorg för detaljer. En innovativ lösning som sparar tid, är säker och garanterar en vattentät konstruktion.

Förapplicerad gjutning

Installation

Applikationer