Proofex Engage

Bentonitmatta X2

Bentonitmatta X2

Proofex 3000

Proofex 3000

Tätskiktsmembran med mekanisk vidhäftning till efterföljande gjuten betong. Proofex Engage läggs direkt, före gjutning av betongen, på ett komprimerat underlag. Fungerar som membran och säkerställer att sprickor eller otätheter i betongen inte orsakar läckage. Proofex Engage är lämpligt för tätning av betonggolv och väggar och som radon-, metan- och CO2-spärr.
Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Typ Storlek Vattentryck Enhet Antal
DWM01A001 Proofex Engage 1.27 x 30m Vatten-, radontät, resistent mot aggresivt grundvatten 1.27 x 30 m max 60 m ST
ST 
DWM01A005 Proofex LM 28kg För tätning av genomföringar i Engage 28 kg max 30 m ST
ST 
DWM01A007 Proofex Strip 0.2x10 m För specialskarv av Engage 10m max 30 m ST
ST 
DWM01A009 Proofex L-sektion 250mm 10m För vinkelräta skarvar av Engage 10m ST
ST 
Proofex Engage förmonteras innan gjutning och används därför huvudsakligen på horisontella ytor men används även på vertikala detaljer eller där förmontering på form är möjlig. Engage är resistent mot aggressiva lösningar, saltvatten och gaser vid korrekt montage. Inga förberedelser som t.ex primning är nödvändig. Mattan är slitstark och oöm. Systemet är okänsligt för sättningar av mark då texturen binder med den nygjutna betongen. Vid montage under 5°C krävs särskilda förberedelser.

Principskiss - montering av Proofex Engage

Monteringsprincip för Proofex Engage