Proofex LM 28kg

Proofex Engage

Proofex Engage

Proofex strip

Proofex Strip 0.2x10 m

Proofex LM används för tätning av konstruktioner under marknivå och komplicerade gjutningar i samband med Proofex Waterproofi ng-systemet. Resistent mot radon och aggressivt grundvatten och kan, beroende på skikttjocklek, motstå vattentryck upp till 30 mVS (3 bar). Proofex LM fäster på mineraliska ytor, till exempel betong, tegel, lättbetong och puts. Proofex LM används främst för källargrunder, bropelare, socklar, brunnar, kanaler, tunnlar, underjordiska konstruktioner osv. Proofex LM kan också användas för att fästa isoleringsplattor av till exempel polystyren och mineralull.
SKU
DWM01A005
ST
Produktinformation
Alternate SKUDWM01A005
Product TypeFör tätning av genomföringar. Passar både Engage och 3000.
Storlek28 kg
Vattentryckmax 30 m
EnhetST