Armering

Armering

Vårt armeringsstål kommer från Celsa Nordics stålverk i Norge, med en av världens renaste tillverkningsprocesser av stål.

Miljöfakta genom tredjepartsgranskad EPD hos EPD International visar 370 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål (1030 kg för genomsnittlig Europeisk armering).