Armering

Armering

Vårt armeringsstål tillverkas i Celsa Nordics stålverk i Norge, med en av världens renaste tillverkningsprocesser av stål.

Miljöfakta genom tredjepartsgranskad EPD hos EPD International visar 370 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål (jämför med 1030 kg för genomsnittlig Europeisk armering). Läs mer om vårt armeringsstål →