Armering

Armering

Vårt armeringsstål är ett av världens miljövänligaste.

Tredjepartsgranskad EPD enligt PCR 2019:14 visar på 373 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål (jämför med genomsnitt i EU på 1000 kg CO2). Läs mer om vårt armeringsstål →