Armering

Armering

Vårt armeringsstål är ett av världens miljövänligaste.

Tredjepartsgranskad EPD visar 370 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål (jämför med 1030 CO2 kg för genomsnittlig Europeisk armering). Läs mer om vårt armeringsstål →