Armeringstillbehör & armering

Komplett sortiment av betongkomplement och armering.

Sveriges ledande armeringsleverantör och producent. Armeringsnät och armeringsjärn. Kundanpassade armeringskorgar, distansstöd och klippt & bockad armering. Komplett sortiment av armeringstillbehör. Vi erbjuder armeringstjänster som te.x specning (armeringsförteckning), färgmärkning, m.m.