Distanskloss - Hög

Väggdistans med krok

Väggdistans med krok 33cm

Betongkloss

Betongkloss Mark ø100

En distanskloss används för att distansera armeringen på korrekt avstånd. Distansklossen är tillverkad av anläggningscement. Ingjutna raka galvade trådar 1.25 mm är standard.
Storlek: 100x100 mm.
Betongkvalitet: C35/45 Anläggningscement.
Frostbeständig: Mycket god.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Sunda Hus: B

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Täckskikt Förp.storlek Pallstorlek Enhet Vikt Mängd
DCP08A130 Btg.kloss Kvadrat 130 130 mm 330 330 ST 2.700000
ST 
DCP08A150 Btg.kloss Kvadrat 150 150 mm 306 306 ST 3.200000
ST 
DCP08A200 Btg.kloss Kvadrat 200 200 mm 228 228 ST 4.000000
ST 
DCP08A250 Btg.kloss Kvadrat 250 250 mm 198 198 ST 5.200000
ST 
Produktinformation
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusB