Bultkoppling S13

Lägeskoppling P13 / P14

Lägeskoppling P13 / P14

Terminator D14

Terminator D14

Kopplingen ger fullstyrka mellan ett armeringsjärn och en metrisk bult. Kopplingen kan användas för lastbärande stålkonstruktioner bultade till betongfundament, pelare eller väggar såsom kranräls, rörsystem, gångbanor, mm.
Dimensioner: ø10-M12 / ø12-M16 / ø16-M20 / ø20-M24 / ø25-M30 / ø32-M39

SKU
DELxxS13

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA