Förtagningslåda typ SH

Förtagningslåda typ SV

Förtagningslåda typ SV

Förtagningslåda - special

Förtagningslåda Special

Beställningsvara.

Förtagningslåda som lämpar sig särkilt väl vid horisontell placering där det ställs särkilt höga krav på laster vikelrätt mot lådan. Lådans profil uppfyller de högsta kraven gällande förtagning enligt Eurocode.

Lådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.

Låddjup [d]: 30 mm

Stål: K500C-T

Vid särskilda behov specialtillverkar vi lådor. Vi tillhandahåller rådgivning för val av låda utifrån:

  • Användingsområde
  • Dimensionerande laster
  • Annan föreskriven låda

Godkänd av Basta med högsta miljöbetyg.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Bredd ø [mm] S-avs. [mm] H parameter [mm] Rygg [b] Förankring [fl] Mängd/st Pallstorlek Enhet Vikt Mängd
DGSH111015B Celsa Box SH110 10/150 1.25m 110 ⌀10 150 150 90 390 1.25 100 M 7.382500
DGSH111020B Celsa Box SH110 10/200 1.25m 110 ⌀10 200 150 90 390 1.25 100 M 6.050000
DGSH141015B Celsa Box SH140 10/150 1.25m 140 ⌀10 150 150 120 390 1.25 135 M 7.975000
DGSH141020B Celsa Box SH140 10/200 1.25m 140 ⌀10 200 150 120 390 1.25 135 M 6.605000
DGSH141215B Celsa Box SH140 12/150 1.25m 140 ⌀12 150 150 120 460 1.25 135 M 11.447500
DGSH141220B Celsa Box SH140 12/200 1.25m 140 ⌀12 200 150 120 460 1.25 135 M 9.208800
DGSH161015B Celsa Box SH160 10/150 1.25m 160 ⌀10 150 150 140 390 1.25 105 M 8.148700
DGSH161020B Celsa Box SH160 10/200 1.25m 160 ⌀10 200 150 140 390 1.25 105 M 6.753800
DGSH161215B Celsa Box SH160 12/150 1.25m 160 ⌀12 150 150 140 460 1.25 105 M 11.663800
DGSH161220B Celsa Box SH160 12/200 1.25m 160 ⌀12 200 150 140 460 1.25 105 M 9.391200
DGSH191015B Celsa Box SH190 10/150 1.25m 190 ⌀10 150 150 170 390 1.25 90 M 8.961200
DGSH191020B Celsa Box SH190 10/200 1.25m 190 ⌀10 200 150 170 390 1.25 90 M 7.528700
DGSH191215B Celsa Box SH190 12/150 1.25m 190 ⌀12 150 150 170 460 1.25 90 M 12.541200
DGSH191220B Celsa Box SH190 12/200 1.25m 190 ⌀12 200 150 170 460 1.25 90 M 10.215000
Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA
pdf
(Storlek: 217.5 KB)
pdf
(Storlek: 214.8 KB)
Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll, SC0289-18