Förtagningslåda Special

Förtagningslåda typ SH

Förtagningslåda typ SH

Speciallådor kan skräddarsys utifrån behov i avseende på:

  • Dimensionerande laster & tillämpning 
  • Bygeltyp, utformning & förankringslängd
  • S-avstånd & Armeringsdimension
  • Lådprofil, bredd och lådlängd

Förtagningslådor levereras med plastlock, byglar och galvad plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.

Stål: K500C-T

Kontakta vår teknikavdelning för rådgivning.

Godkänd av Sunda Hus med bedömningen "A".


Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Bredd ø [mm] S-avs. [mm] H parameter [mm] Rygg [b] Förankring [fl] Längd [m] Vikt Mängd
DGX999999X Celsa Box Special Valfritt Valfritt Valfritt Valfritt Valfritt Valfritt Valfritt 10.000000