Membranhärdare Curing TP2002

Dammbindare

Dammbindare

Celsaform U

Celsaform U

Pieri® Curing TP 2002 är en högeffektiv membranhärdare som skyddar färska betongytor från tidig avdunstning av vattnet under härdningsförloppet. Produkten är en enskikts-applikation som sprayas på. Pieri Curing TP 2002 minskar sprickbildning och dammbildning undviks. Membranhärdaren ger ökat nötningsmotstånd, minskad porbildning och förbättrad hållbarhet. Den är användarvänlig, luktfri och oklassad.

Se miljövarudeklaration på BastaOnline →

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Undviks
Sunda Hus: D

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Förp.storlek Enhet Mängd
DFD041014 Membranhärdare Curing TP2002 25 L
DFD041015 Membranhärdare Curing TP2002 220 L
Produktinformation
Sunda HusD
ByggvarubedömningenUndviks