Betonghärdningskabel

Betongtäckmatta

Betongtäckmatta

Armerad slang för kylning av betong

Betongkylning

En betonghärdningskabel används för uttorkning, betonghärdning eller uppvärmning. Betonghärdningen och formrivningen kan då utföras fortare. Dessutom kan gjutskarvar hållas fria från snö och is. Betonghärdningskabeln som är av 2-ledartyp, fixeras mot underarmering och kan igångsättas i ett senare skede för uttorkning eller uppvärmning.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Undviks
Sunda Hus: B

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Product Type Mängd
DBA02A005 Härdningskabel 130W, 3.3m Stickpropp
 
DBA02A001 Härdningskabel 380W, 10m Stickpropp
 
DBA02A002 Härdningskabel 735W, 20m Stickpropp
 
DBA02A003 Härdningskabel 1400W, 35m Stickpropp
 
DBA02A004 Härdningskabel 3500W, 85m Stickpropp
 

Generella monteringsanvisningar av betonghärdningskabel

  • Om kabeln förvaras i uppvärmt utrymme blir den enklare att förlägga.
  • Naja fast kabeln med plastad najtråd på underkantsarmeringen.
  • Kabeln får INTE korsa varandra samt INTE komma närmare varandra än 15cm.
  • OBS! Betonghärdningskabeln får inte ha kontakt med isolermaterial som mineralull, cellplast eller dylikt.
  • Hela värmekabeln skall gjutas in, även skarven mot kallkabel.
  • Kabeln sätts i drift direkt efter gjutning.
Betonghärdningskabel, montering

Beräkning av avstånd för förläggning i betongplatta

Kabellängd 85 m 35 m 20 m 10 m
Effekt (W/m²) Yta m² | CC Yta m² | CC Yta m² | CC Yta m² | CC
150 23 | 27 9 | 27 5 | 25 2,5 | 25
120 29 | 34 12 | 34 6 | 30 3,2 | 32
100 35 | 41 14 |40 7 | 35 3,9 | 38
90 39 | 46 16 | 46 8 | 40 4,2 |42
Temperatur utomhus (c) Effekt
0 till -5 90W/m²
-5 till -10 120W/m²
-10 till -15 150W/m²

Beräkning av effekter för väggar och valv

Detta är överslagseffekter för valv, väggar med kylning åt båda sidor. Det är räknat med lågvindstyrka, vid hårdare vindar ökar effektbehovet. Vid betongplattor blir effektbehovet lägre, då det endast är kylning från ett håll.
Effekt 75W/m² 100W/m² 150W/m² 200W/m² Effekt CC-avstånd
Plyfa 12 mm + 50mm isolering -7°C - -15°C - 75W/m² 50 cm
Stål + 50mm isolering - -7°C - -15°C 100W/m² 38 cm
Stål dålig isolering. Plyfa oisolerat - - -7°C -10°C 150W/m² 20 cm
Stål oisolerat - - - -8°C 200W/m² 20 cm
Visa roterbar 3D-vy → Läs fler tips om vintergjutning →


Vintergjutning med betonghärdningskabel

Produktinformation
ByggvarubedömningenUndviks
Sunda HusB
TagsGodkänd av SundaHus