Markduk

Plåtbana BBK

Plåtbana BBK

Täckplast för betong

Täckplast

En markduks uppgift är att hålla dräneringsmaterialet i en grund funktionsdugligt över tid. Markduken fungerar som ett skiljelager mellan material (med olika granularitet) som inte får blanda sig med varandra.

Markduken placeras mellan schaktbotten och det dränerande materialet (oftast makadam eller singel) och hindrar leran från marken att tränga in. Därmed behålls makadamets dränerande effekt intakt.

Andra användningsområden för markduk

Ibland används markduk för skilja av mot avjämningsmaterial eller cellplastisolering. Det senare för att skydda cellplasten mot stickskador från makadamet. I mindre betongkonstruktioner kan markduk även minska risken för sättningar då den fördelar bottenplattans laster.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Sunda Hus: B

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Bredd Längd [m] Mängd
DBC01D003 Markduk klass N1 5,0 m 160 m
 
DBC01D004 Markduk klass N2 5,0 m 110 m
 
DBC01D005 Markduk klass N3 5,0 m 110 m
 

Klassificeringar för markduk

Markdukar klassificeras enligt specifikation från NorGeoSpec som är ett klassificeringssystem för Norge, Sverige, Finland och Estland.

  • N1 - för enklare dränering och filtrering av material.
  • N2 - kornstorlek: max 100 mm
  • N3 - kornstorlek: 100 mm – 200 mm

Markduk - ett kärt barn med många namn

Markdukar kan benämnas på många sätt lite beroende på syfte:
  • Geotextil
  • Nålfiltad geotextil
  • Geoduk
  • Täckduk
  • Fiberduk
  • Markväv
Produktinformation
Sunda HusB
ByggvarubedömningenAccepteras
Relaterade produkter