Stolpsko typ B

Fixeringskil

Fixeringskil av plåt

Potentialutjämning för armering

Potentialutjämning

5x136x90x90x250 mm
Stolpskor gjuts in i betong och används som infästning av stolpar för till exempel staket, pergola, carport och altaner.
SKU
DIA01A001