Lägeskoppling P13 / P14

Övergångskoppling R11

Övergångskoppling R11

Bultkoppling S13

Bultkoppling S13

Koppling för att skarva krökta, böjda eller raka stänger där den skarvande stången inte är möjlig att rotera. Typsik användning vid skarvning av stänger monterade i färdiga element. P13 går att förlänga längre än P14.

Dimensioner: Ø12, 16, 20, 25, 32

SKU
DELxxP13

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA