Proofex 3000

Proofex L-sektion 250mm 10m

Proofex L-sektion 250mm 10m

Proofex Primer 5l

Proofex Primer 5l

Proofex 3000 är ett självhäftande tätskiktsmembran för montering på härdad betong. Kallbearbetningsbart och bitumenbaserat Proofex 3000 används för tätning av däck, golv, pooler, bassänger, bygg-, källar- och reservoarkonstruktioner, grunder, socklar osv. Proofex 3000 skyddar konstruktionerna, även i aggressiva miljöer. Kan användas i källare som tätskikt i klass 2 och 3, definierat i BS 8102:1990, ”Skydd av konstruktioner mot uppstigande vatten/grundvatten”.
Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Typ Storlek Vattentryck Enhet Mängd
DWM01A003 Proofex 3000 1.0x20m Vatten-, radontät, resistent mot aggresivt grundvatten 1.0 x 20 m max 30 m ST
ST 
DWM01A002 Proofex 3000 0.3 x 10m Primer för proofex 3000, 6-8 kvm/l 0.3 x 10 m ST
ST 
DWM01A011 Proofex Primer 5l Primer för proofex 3000, 6-8 kvm/l. Åtgång: ~0.15 l/m2 1.0 x 20 m max 30 m ST
ST 
DWM01A013 Proofex Primer HAR 5l Innan applicering av proofex 3000, 6-8 kvm/l, vattenbaserad. Åtgång: ~0.20l/m2 1.0 x 20 m max 30 m ST
ST 
DWM01A005 Proofex LM 28kg För tätning av genomföringar i Engage 28 kg max 30 m ST
ST 

Principskiss - montering av Proofex 3000

Principskiss montering av Proofex 3000