Formsläppmedel för betonggjutning

Formolja & formvax - används som formsläppmedel. Huvudsyftet med formsläppmedel är att få den härdade betongen att släppa från formen vid formrivning. På köpet får man en finare betongyta samt enklare rengöring av formen.
Formsläppmedel