Hikoki

Hikoki Power Tools Sweden är leverantör av bland annat klipp- och bockmaskiner. Inom produktportföljen återfinns varumärket Bendof som vi saluför. Över 70 års erfarenhet har Hikoki hunnit samla på sig av att tillverka elverktyg. Hikoki har bland annat utvecklat en avancerad och smart batteriteknologi med 36-volt-system. Hikoki härrör från Hitachikoncernen med huvudkontor och produktutveckling i Japan. Namnet "Hikoki" anspelar på den tidigare kopplingen till Hitachi där "Koki" betyder verktyg på japanska.
Se vårt sortiment från Hikoki →

Hikoki - armeringsklippare

Hikoki - logga