Injekteringsslang Intec Premium

Renderoc

Renderoc tätningspasta

Injekteringsslangen används för injektering/lagning av läckande gjutfogar. Injekteringsslang läggs i max 8-10 meters slingor med 100 mm överlapp i varje slinga. I vardera ände av slangen monteras injekteringskoppar av olika färg.
SKU
DDB01A004

Produktinformation
Alternate SKUDDB01A004
Pakkaus (m)100