Membranhärdare - hindrar vattnets avdunstning, motverkar för snabb uttorkning av betong.

Membranhärdare motverkar snabb uttorkning av betongen och därmed sprickbildning/krympsprickor. Medlet sprayas på betongen och verkar som en hinna/membran. Därmed stängs fukten inne och härdningsförloppet förlängs. För horisontella gjutningar kan plastfolie vara ett alternativ.

Membranhärdare kan vara baserade på silikat, vax eller petrokemisk harts. Fördelen med vax- och hartsbaserade membranhärdare är den goda vattenkvarhållande funktionen. Nackdelen (speciellt för vaxbaserat) är att medlet måste avlägsnas mekaniskt eller med högtryckstvätt för att betongytan ska få god vidhäftning eller om den ska efterbehandlas.

Egenskaperna för silikatbaserade membranhärdare är de omvända - sämre vattenkvarhållande funktion, men arbetsmomentet med att avlägsna medlet elimineras.

Se vårt utbud av här →

Membranhärdare