Nätstöd Lätt 2.0m

Praxi vägg- och valvkloss

PRAXI Vägg- & Valvkloss

Z-stege

Z-stege 2.0m

Nätstöd för distansering av armering i olika lager. Används mellan underkant- och överkantsarmeringen eller mellan armeringslager i väggar.

Längd: 2.0m.
Placeras med s-avstånd cirka 0.8m.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Höjd Förp.storlek Pallstorlek Enhet Mängd
DWS20A050 Nätstöd Lätt 50 50 mm 50 4800 M
DWS20A060 Nätstöd Lätt 60 60 mm 50 5000 M
DWS20A070 Nätstöd Lätt 70 70 mm 50 5000 M
DWS20A080 Nätstöd Lätt 80 80 mm 50 5000 M
DWS20A090 Nätstöd Lätt 90 90 mm 50 5000 M
DWS20A100 Nätstöd Lätt 100 100 mm 50 4000 M
DWS20A110 Nätstöd Lätt 110 110 mm 50 4000 M
DWS20A120 Nätstöd Lätt 120 120 mm 50 4000 M
DWS20A130 Nätstöd Lätt 130 130 mm 50 4000 M
DWS20A140 Nätstöd Lätt 140 140 mm 50 3200 M
DWS20A150 Nätstöd Lätt 150 150 mm 50 3200 M
DWS20A160 Nätstöd Lätt 160 160 mm 50 3200 M
DWS20A170 Nätstöd Lätt 170 170 mm 50 2400 M
DWS20A180 Nätstöd Lätt 180 180 mm 50 2400 M
DWS20A190 Nätstöd Lätt 190 190 mm 50 2400 M
DWS20A200 Nätstöd Lätt 200 200 mm 50 2400 M
Hur räknar man ut höjden på lämpligt nätstöd? Att räkna ut höjden för nätstöd är enkelt. Utgå från tjockleken på betongplattan och subtrahera med tjockleken på täckskiktet i underkant (detta är höjden på distanserna i underkant), samt armeringsnätens tjocklek och täckskiktet i överkant. Kvar blir höjden på nätstödet.

Formel:
Tjockleken på betongplattan - täckskikt underkant - täckskikt överkant – armeringsnät tjocklek underkant – armeringsnät tjocklek överkant = lämplig höjd på nätstödet.

Men hur räknar jag ut höjden på armeringsnätet?
Multiplicera stängernas yttermått i armeringsnätet (dimensionen + kammens höjd) med två. Se tabell för yttermått vid olika dimensioner.

StångdiameterΦ 6Φ 8Φ 10Φ 12
Faktisk stångdiameter (yttermått)Φ 8Φ 10Φ 12Φ 15
Exempel på armeringsnät Φ 10: (10+2) x 2 = 24 mm.

Räkna ut höjden på nätstödet eller z-stege
Produktinformation
ByggvarubedömningenAccepteras
pdf
(Storlek: 190.3 KB)
Relaterade produkter