Terminator D14

Bultkoppling S13

Bultkoppling S13

Formfixeringplatta

Formfixeringplatta

Kopplingen används som alternativ till armeringsjärn med ändkrok, ett ankare eller stoppmutter som passerar igenom en limträbalk eller stålelement. Kopplingen tar upp hela spänningen från armeringsjärnet när ankaret bär mot betong eller strukturellt stål.

Dimensioner: ø10 / ø12 / ø16 / ø20 / ø25 / ø32

SKU
DELxxD14

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA