Z-stege 2.0m

Nätdistans för armeringsnät. Grov.

Nätstöd grov 2.0m

Bockstöd, distans för armering

Bockstöd 2.4m

Distansstege för distansering av armering i olika lager. Z-stegarna är "klenare" än nätstöd och är därför inte bäst lämpade i de fall där man behöver gå på övre armeringslagret. Används med fördel som distans i dubbelarmerade väggar eller på småytor ex. hissgropar. Z-formen gör distansstegen stabil mot vältning.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Höjd Förp.storlek Enhet Mängd
DWS01A050 Z-stege 50 50 mm 50 M
DWS01A060 Z-stege 60 60 mm 50 M
DWS01A070 Z-stege 70 70 mm 50 M
DWS01A030 Z-stege 30 30 mm 50 M
DWS01A080 Z-stege 80 80 mm 50 M
DWS01A090 Z-stege 90 90 mm 50 M
DWS01A100 Z-stege 100 100 mm 50 M
DWS01A040 Z-stege 40 40 mm 50 M
DWS01A110 Z-stege 110 110 mm 50 M
DWS01A120 Z-stege 120 120 mm 50 M
DWS01A130 Z-stege 130 130 mm 50 M
DWS01A140 Z-stege 140 140 mm 50 M
DWS01A150 Z-stege 150 150 mm 50 M
DWS01A160 Z-stege 160 160 mm 50 M
DWS01A170 Z-stege 170 170 mm 50 M
DWS01A180 Z-stege 180 180 mm 50 M
DWS01A190 Z-stege 190 190 mm 50 M
DWS01A200 Z-stege 200 200 mm 50 M
Produktinformation
ByggvarubedömningenAccepteras
pdf
(Storlek: 231.7 KB)
TDS - Z-stege