Nätstöd grov 2.0m

Nätstöd lätt. Distans för armeringsnät.

Nätstöd Lätt 2.0m

Z-stege

Z-stege 2.0m

Grova nätstöd för distansering av armering i olika lager. Lämpar sig särskilt väl för tyngre armering som t.ex. rullarmering eller 16mm och uppåt. Stöd med andra höjder eller längder kan specialtillverkas.

Se 3D-modell →

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Höjd Förp.storlek Pallstorlek Enhet Mängd
DWS20B100 Nätstöd Grov 100 100 mm 100 600 M
DWS20B110 Nätstöd Grov 110 110 mm 100 600 M
DWS20B120 Nätstöd Grov 120 120 mm 100 600 M
DWS20B130 Nätstöd Grov 130 130 mm 100 600 M
DWS20B140 Nätstöd Grov 140 140 mm 100 600 M
DWS20B150 Nätstöd Grov 150 150 mm 100 600 M
DWS20B160 Nätstöd Grov 160 160 mm 100 600 M
DWS20B170 Nätstöd Grov 170 170 mm 100 600 M
DWS20B180 Nätstöd Grov 180 180 mm 100 600 M
DWS20B190 Nätstöd Grov 190 190 mm 100 600 M
DWS20B200 Nätstöd Grov 200 200 mm 100 600 M
DWS20B210 Nätstöd Grov 210 210 mm 100 600 M
DWS20B220 Nätstöd Grov 220 220 mm 100 600 M
DWS20B230 Nätstöd Grov 230 230 mm 100 600 M
DWS20B240 Nätstöd Grov 240 240 mm 100 600 M
DWS20B250 Nätstöd Grov 250 250 mm 100 600 M
DWS20B260 Nätstöd Grov 260 260 mm 100 600 M
DWS20B270 Nätstöd Grov 270 270 mm 100 600 M
DWS20B280 Nätstöd Grov 280 280 mm 100 400 M
DWS20B290 Nätstöd Grov 290 290 mm 100 400 M
DWS20B300 Nätstöd Grov 300 300 mm 100 400 M
DWS20B320 Nätstöd Grov 320 320 mm 100 400 M
DWS20B340 Nätstöd Grov 340 340 mm 100 400 M
DWS20B360 Nätstöd Grov 360 360 mm 100 400 M
DWS20B380 Nätstöd Grov 380 380 mm 100 400 M
DWS20B400 Nätstöd Grov 400 400 mm 100 400 M
Hur räknar man ut höjden på lämpligt nätstöd? Att räkna ut höjden för nätstöd är enkelt. Utgå från tjockleken på betongplattan och subtrahera med tjockleken på täckskiktet i underkant (detta är höjden på distanserna i underkant), samt armeringsnätens tjocklek och täckskiktet i överkant. Kvar blir höjden på nätstödet.

Formel:
Tjockleken på betongplattan - täckskikt underkant - täckskikt överkant – armeringsnät tjocklek underkant – armeringsnät tjocklek överkant = lämplig höjd på nätstödet.

Men hur räknar jag ut höjden på armeringsnätet?
Multiplicera stängernas yttermått i armeringsnätet (dimensionen + kammens höjd) med två. Se tabell för yttermått vid olika dimensioner.

Stångdiameter⌀ 6⌀ 8⌀ 10⌀ 12
Faktisk stångdiameter (yttermått)⌀ 8⌀ 10⌀ 12⌀ 15
Exempel på armeringsnät ⌀ 10: (10+2) x 2 = 24 mm.

Räkna ut höjden på nätstödet eller z-stegeProduktinformation
ByggvarubedömningenAccepteras
pdf
(Storlek: 190.3 KB)