Övergångskoppling R11

Standardkoppling A12

Standardkoppling A12

Lägeskoppling P13 / P14

Lägeskoppling P13 / P14

Koppling för att skarva stänger i olika diameter där en stång kan vridas och inte är begränsad i längdriktning vid montage.

Dimensioner: Ø12-16, Ø16-20, Ø20-25, Ø25-32, Ø32-40

SKU
DELxxR11

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA