Standardkoppling A12

Övergångskoppling R11

Övergångskoppling R11

Standardkoppling för att sammanfoga stänger av samma diameter där stängerna kan vridas och är rörliga i längdriktning vid montage. Dimensioner: Ø10-32
SKU
DELxxA12

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA