Förtagningslåda typ WH

Förtagningslåda typ S

Förtagningslåda typ S

Dymling

Dymlingar

Förtagningslåda med plastlock, öppna byglar och galvad plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.

Bredd [B]: 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
S-avstånd [s]: 100, 150, 200, 250, 300 mm
Låddjup [d]: 30 mm
Höjd [h]: 150 mm (kan anpassas)
Förankringslängd [fl]: Se data
Längd [L]: 1.25, 2.4 m
Stål: K500C-T
Ståldimension: ø8, ø10, ø12

Vid särskilda behov specialtillverkar vi lådor. Vi tillhandahåller rådgivning för val av låda utifrån:

  • Användingsområde
  • Dimensionerande laster
  • Annan föreskriven låda

Godkänd av Basta med högsta miljöbetyg

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Bredd ø [mm] S-avs. [mm] H parameter [mm] Rygg [b] Förankring [fl] Mängd/st Enhet Mängd
DGW060820A F.låda WH60 8/200 l=2.4m 60 ⌀8 200 150 80 320 2.4 M
DGW061010B F.låda WH60 10/100 l=1.25m 60 ⌀10 100 150 80 390 1.25 M
DGW061015A F.låda WH60 10/150 l=2.4m 60 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
DGW061020A F.låda WH60 10/200 l=2.4m 60 ⌀10 200 150 80 390 2.4 M
DGW081010B F.låda WH80 10/100 l=1.25m 80 ⌀10 100 150 80 390 1.25 M
DGW081015B F.låda WH80 10/150 l=1.25m 80 ⌀10 150 150 80 390 1.25 M
DGW081020B F.låda WH80 10/200 l=1.25m 80 ⌀10 200 150 80 390 1.25 M
DGW081210B F.låda WH80 12/100 l=1.25m 80 ⌀12 100 150 80 460 1.25 M
DGW081215B F.låda WH80 12/150 l=1.25m 80 ⌀12 150 150 80 460 1.25 M
DGW081220B F.låda WH80 12/200 l=1.25m 80 ⌀12 200 150 80 460 1.25 M
DGW081230A F.låda WH80 12/300 l=2.4m 80 ⌀12 300 150 80 460 2.4 M
DGW111015A F.låda WH110 10/150 l=2.4m 110 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
DGW111030A F.låda WH110 10/300 l=2.4m 110 ⌀10 300 150 80 390 2.4 M
DGW141030A F.låda WH140 10/300 l=2.4m 140 ⌀10 300 150 80 390 2.4 M
DGW081030B F.låda WH80 10/300 l=1.25m 80 ⌀10 300 150 80 390 1.25 M
DGW141015B F.låda WH140 10/150 l=1.25m 140 ⌀10 150 150 80 390 1.25 M
Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA
pdf
(Storlek: 214.8 KB)