Förtagningslåda typ S

Kantform för betong

Kantform

Förtagningslåda med plastlock, slutna byglar och galvad plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.

Bredd [b]: 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
S-avstånd [s]: 100, 150, 200, 250, 300 mm
Låddjup [d]: 30 mm
Höjd [h]: 150 mm (kan anpassas)
Förankringslängd [l]: Se data
Längd [L]: 1.25, 2.4 m
Stål: K500B-T
Ståldimension: ø8, ø10, ø12

Vid särskilda behov specialtillverkar vi lådor. Vi tillhandahåller rådgivning för val av låda utifrån:

  • Användingsområde
  • Dimensionerande laster
  • Annan föreskriven låda
Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Bredd ø [mm] S-avs. [mm] H parameter [mm] Rygg [w] Förankring [fl] Mängd/st Enhet Vikt Mängd
DGS110815B F.låda S110 8/150 l=1.25m 110 ⌀8 150 150 90 320 1.25 M
DGS111015A F.låda S110 10/150 l=2.4m 110 ⌀10 150 150 90 390 2.4 M
DGS111015B F.låda S110 10/150 l=1.25m 110 ⌀10 150 150 90 390 1.25 M
DGS111020A F.låda S110 10/200 l=2.4m 110 ⌀10 200 150 90 390 2.4 M
DGS111030A F.låda S110 10/300 l=2.4m 110 ⌀10 300 150 90 390 2.4 M
DGS111210B F.låda S110 12/100 l=1.25m 110 ⌀12 100 150 90 300 1.25 M
DGS111215A F.låda S110 12/150 l=2.4m 110 ⌀12 150 150 90 330 2.4 M
DGS111215B F.låda S110 12/150 l=1.25m 110 ⌀12 150 150 90 330 1.25 M
DGS111230A F.låda S110 12/300 l=2.4m 110 ⌀12 300 150 90 460 2.4 M
DGS141015A F.låda S140 10/150 l=2.4m 140 ⌀10 150 150 120 390 2.4 M
DGS141020A F.låda S140 10/200 l=2.4m 140 ⌀10 200 150 120 390 2.4 M
DGS141030A F.låda S140 10/300 l=2.4m 140 ⌀10 300 150 120 390 2.4 M
DGS141215A F.låda S140 12/150 l=2.4m 140 ⌀12 150 150 120 460 2.4 M
DGS141215B F.låda S140 12/150 l=1.25m 140 ⌀12 150 150 120 460 1.25 M
DGS141220B F.låda S140 12/200 l=1.25m 140 ⌀12 200 150 120 460 1.25 M
DGS141230A F.låda S140 12/300 l=2.4m 140 ⌀12 300 150 120 460 2.4 M
DGS161010B F.låda S160 10/100 l=1.25m 160 ⌀10 100 150 140 390 1.25 M
DGS141220A F.låda S140 12/200 l=2.4m 140 ⌀12 200 150 120 460 2.4 M
DGS161015A F.låda S160 10/150 l=2.4m 160 ⌀10 150 150 140 390 2.4 M
DGS161020A F.låda S160 10/200 l=2.4m 160 ⌀10 200 150 140 390 2.4 M
DGS161030A F.låda S160 10/300 l=2.4m 160 ⌀10 300 150 140 390 2.4 M
DGS161210B F.låda S160 12/100 l=1.25m 160 ⌀12 100 150 140 430 1.25 M
DGS081015A F.låda S80 10/150 l=2.4m 80 ⌀10 150 150 60 290 2.4 M 10.2864
DGS161215B F.låda S160 12/150 l=1.25m 160 ⌀12 150 150 140 460 1.25 M
DGS081030A F.låda S80 10/300 l=2.4m 80 ⌀10 300 150 60 390 2.4 M
DGS161230A F.låda S160 12/300 l=2.4m 160 ⌀12 300 150 140 460 2.4 M
DGS191015A F.låda S190 10/150 l=2.4m 190 ⌀10 150 150 170 390 2.4 M
DGS191015B F.låda S190 10/150 l=1.25m 190 ⌀10 150 150 170 390 1.25 M
DGS191020A F.låda S190 10/200 l=2.4m 190 ⌀10 200 150 170 390 2.4 M
DGS191020B F.låda S190 10/200 l=1.25m 190 ⌀10 200 150 170 390 1.25 M
DGS191030B F.låda S190 10/300 l=1.25m 190 ⌀10 300 150 170 390 1.25 M
DGS191210B F.låda S190 12/100 l=1.25m 190 ⌀12 100 150 170 460 1.25 M
DGS191215A F.låda S190 12/150 l=2.4m 190 ⌀12 150 150 170 460 2.4 M
DGS191215B F.låda S190 12/150 l=1.25m 190 ⌀12 150 150 170 460 1.25 M
DGS191220B F.låda S190 12/200 l=1.25m 190 ⌀12 200 150 170 460 1.25 M
DGS241015A F.låda S240 10/150 l=2.4m 240 ⌀10 150 150 220 390 2.4 M
DGS241015B F.låda S240 10/150 l=1.25m 240 ⌀10 150 150 220 390 1.25 M
DGS241030A F.låda S240 10/300 l=2.4m 240 ⌀10 300 150 220 390 2.4 M
DGS241210B F.låda S240 12/100 l=1.25m 240 ⌀12 100 150 220 460 1.25 M
DGS241215A F.låda S240 12/150 l=2.4m 240 ⌀12 150 150 220 460 2.4 M
DGS241215B F.låda S240 12/150 l=1.25m 240 ⌀12 150 150 220 460 1.25 M