Förtagningslåda typ S

Z-stege

Z-stege 2.0m

Förtagningslåda typ WH

Förtagningslåda typ WH

Förtagningslåda med plastlock, slutna byglar och galvad plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.

Hittar du inte rätt F-låda i vår artikellista?

Våra förtagningslådor kan anpassas enligt parametrarna nedan i alla kombinationer. Hittar du inte rätt F-låda, finns den i vårt beställningssortiment. Kontakta oss!

Parametrar som kan kombineras

Bredd [B]: 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
S-avstånd [s]: 100, 150, 200, 250, 300 mm
Låddjup [d]: 30 mm
Höjd [h]: 150 mm (kan anpassas)
Förankringslängd [fl]: Se data
Längd [L]: 1.25, 2.4 m
Stål: K500C-T
Ståldimension: ø8, ø10, ø12

Vid särskilda behov specialtillverkar vi lådor. Vi tillhandahåller rådgivning för val av låda utifrån:

  • Användingsområde
  • Dimensionerande laster
  • Annan föreskriven låda

Godkänd av Basta med högsta miljöbetyg

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Bredd ø [mm] S-avs. [mm] H parameter [mm] Rygg [b] Förankring [fl] Mängd/st Enhet Mängd
DGS081015A F.låda S80 10/150 l=2.4m 80 ⌀10 150 150 60 290 2.4 M
DGS081020A F.låda S80 10/200 l=2.4m 80 ⌀10 200 150 60 360 2.4 M
DGS081025A F.låda S80 10/250 l=2.4m 80 ⌀10 250 150 60 390 2.4 M
DGS081030A F.låda S80 10/300 l=2.4m 80 ⌀10 300 150 60 390 2.4 M
DGS110815B F.låda S110 8/150 l=1.25m 110 ⌀8 150 150 90 320 1.25 M
DGS111015B F.låda S110 10/150 l=1.25m 110 ⌀10 150 150 90 390 1.25 M
DGS111020B F.låda S110 10/200 l=1.25m 110 ⌀10 200 150 90 390 1.25 M
DGS111030B F.låda S110 10/300 l=1.25m 110 ⌀10 300 150 90 390 1.25 M
DGS111210B F.låda S110 12/100 l=1.25m 110 ⌀12 100 150 90 300 1.25 M
DGS111215B F.låda S110 12/150 l=1.25m 110 ⌀12 150 150 90 330 1.25 M
DGS111010A F.låda S110 10/100 l=2.4m 110 ⌀10 100 150 90 390 2.4 M
DGS111020A F.låda S110 10/200 l=2.4m 110 ⌀10 200 150 90 390 2.4 M
DGS111220A F.låda S110 12/200 l=2.4m 110 ⌀12 200 150 90 330 2.4 M
DGS111230A F.låda S110 12/300 l=2.4m 110 ⌀12 300 150 90 460 2.4 M
DGS140815A F.låda S140 8/150 l=2.4m 140 ⌀8 150 150 120 320 2.4 M
DGS141010A F.låda S140 10/100 l=2.4m 140 ⌀10 100 150 120 390 2.4 M
DGS141015B F.låda S140 10/150 l=1.25m 140 ⌀10 100 150 120 390 1.25 M
DGS141020B F.låda S140 10/200 l=1.25m 140 ⌀10 200 150 120 390 1.25 M
DGS141025A F.låda S140 10/250 l=2.4m 140 ⌀10 250 150 120 390 2.4 M
DGS141030B F.låda S140 10/300 l=1.25m 140 ⌀10 300 150 120 390 1.25 M
DGS141210B F.låda S140 12/100 l=1.25m 140 ⌀12 100 150 120 400 1.25 M
DGS141215B F.låda S140 12/150 l=1.25m 140 ⌀12 150 150 120 460 1.25 M
DGS141220B F.låda S140 12/200 l=1.25m 140 ⌀12 200 150 120 460 1.25 M
DGS141230A F.låda S140 12/300 l=2.4m 140 ⌀12 300 150 120 460 2.4 M
DGS161020A F.låda S160 10/200 l=2.4m 160 ⌀10 200 150 140 390 2.4 M
DGS161230A F.låda S160 12/300 l=2.4m 160 ⌀12 300 150 140 460 2.4 M
DGS161010B F.låda S160 10/100 l=1.25m 160 ⌀10 100 150 140 390 1.25 M
DGS161015B F.låda S160 10/150 l=1.25m 160 ⌀10 150 150 140 390 1.25 M
DGS161030B F.låda S160 10/300 l=1.25m 160 ⌀10 300 150 140 390 1.25 M
DGS161210B F.låda S160 12/100 l=1.25m 160 ⌀12 100 150 140 430 1.25 M
DGS161215B F.låda S160 12/150 l=1.25m 160 ⌀12 150 150 140 460 1.25 M
DGS191015B F.låda S190 10/150 l=1.25m 190 ⌀10 150 150 170 390 1.25 M
DGS191020B F.låda S190 10/200 l=1.25m 190 ⌀10 200 150 170 390 1.25 M
DGS191030B F.låda S190 10/300 l=1.25m 190 ⌀10 300 150 170 390 1.25 M
DGS191210B F.låda S190 12/100 l=1.25m 190 ⌀12 100 150 170 460 1.25 M
DGS191215B F.låda S190 12/150 l=1.25m 190 ⌀12 150 150 170 460 1.25 M
DGS191220B F.låda S190 12/200 l=1.25m 190 ⌀12 200 150 170 460 1.25 M
DGS221025B F.låda S220 10/250 l=1.25m 220 ⌀10 250 150 200 390 1.25 M
DGS221210B F.låda S220 12/100 l=1.25m 220 ⌀12 100 150 200 460 1.25 M
DGS221215B F.låda S220 12/150 l=1.25m 220 ⌀12 150 150 200 460 1.25 M
DGS241015B F.låda S240 10/150 l=1.25m 240 ⌀10 150 150 220 390 1.25 M
DGS241020B F.låda S240 10/200 l=1.25m 240 ⌀10 200 150 200 390 1.25 M
DGS241030A F.låda S240 10/300 l=2.4m 240 ⌀10 300 150 220 390 2.4 M
DGS241210B F.låda S240 12/100 l=1.25m 240 ⌀12 100 150 220 460 1.25 M
DGS241215B F.låda S240 12/150 l=1.25m 240 ⌀12 150 150 220 460 1.25 M
DGS241220B F.låda S240 12/200 l=1,25m 240 ⌀12 200 150 220 460 1.25 M
DGS241225B F.låda S240 12/250 l=1,25m 240 ⌀12 250 150 220 460 1.25 M
Förtagningslåda i sin miljö
Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA
pdf
(Storlek: 214.8 KB)
Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll, SC0289-18
Relaterade produkter