Förtagningslåda typ WH

Förtagningslåda typ S

Förtagningslåda typ S

Förtagningslåda typ SV

Förtagningslåda typ SV

Förtagningslåda med plastlock, öppna byglar och galvad plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.

Bredd [B]: 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
S-avstånd [s]: 100, 150, 200, 250, 300 mm
Låddjup [d]: 30 mm
Höjd [h]: 150 mm (kan anpassas)
Förankringslängd [fl]: Se data
Längd [L]: 1.25, 2.4 m
Stål: K500C-T
Ståldimension: ø8, ø10, ø12

Vid särskilda behov specialtillverkar vi lådor. Vi tillhandahåller rådgivning för val av låda utifrån:

  • Användingsområde
  • Dimensionerande laster
  • Annan föreskriven låda

Godkänd av Basta med högsta miljöbetyg

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Basta: Basta
Sunda Hus: A

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Bredd ø [mm] S-avs. [mm] H parameter [mm] Rygg [b] Förankring [fl] Mängd/st Enhet Mängd
DGW060820A F.låda WH60 8/200 l=2.4m 60 ⌀8 200 150 80 320 2.4 M
DGW061015A F.låda WH60 10/150 l=2.4m 60 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
DGW061020A F.låda WH60 10/200 l=2.4m 60 ⌀10 200 150 80 390 2.4 M
DGW081010B F.låda WH80 10/100 l=1.25m 80 ⌀10 100 150 80 390 1.25 M
DGW081015B F.låda WH80 10/150 l=1.25m 80 ⌀10 150 150 80 390 1.25 M
DGW081020B F.låda WH80 10/200 l=1.25m 80 ⌀10 200 150 80 390 1.25 M
DGW081210B F.låda WH80 12/100 l=1.25m 80 ⌀12 100 150 80 460 1.25 M
DGW081215A F.låda WH80 12/150 l=2.4m 80 ⌀12 150 150 80 460 2.4 M
DGW081220A F.låda WH80 12/200 l=2.4m 80 ⌀12 200 150 80 460 2.4 M
DGW081230A F.låda WH80 12/300 l=2.4m 80 ⌀12 300 150 80 460 2.4 M
DGW111015A F.låda WH110 10/150 l=2.4m 110 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
DGW111030A F.låda WH110 10/300 l=2.4m 110 ⌀10 300 150 80 390 2.4 M
DGW141030A F.låda WH140 10/300 l=2.4m 140 ⌀10 300 150 80 390 2.4 M
DGW081030B F.låda WH80 10/300 l=1.25m 80 ⌀10 300 150 80 390 1.25 M
DGW141015B F.låda WH140 10/150 l=1.25m 140 ⌀10 150 150 80 390 1.25 M
Produktinformation
BastaBasta
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusA
pdf
(Storlek: 214.8 KB)