Proofex system

Proofex system

Vattentätning av platsgjutna betongkonstruktioner

Betong krymper och spricker vid härdning. Antingen blir det bara ytliga mikrosprickor eller så blir det genomgående system av sprickor som tillsammans med gjutfogar leder vatten in till armeringen som blir utsatt för korrosion och betongen spricker upp ytterligare. Mark- och grundvatten läcker in i konstruktionen.

Proofex systemet

Proofex vattentätningssystem består av flera olika produkter som behövs för att erhålla en helt vatten- och gastät betongkonstruktion. Systemet utgörs av två olika typer av membran som monteras innan eller efter gjutning. Systemet är vattentätt ned till XX meter vattentryck och är okänsligt för saltvatten eller förorenat grundvatten. Proofex systemet uppfyller gällande standarder och tester är genomförda som påvisar systemet prestanda i avseende på täthet och beständighet. Proofex används huvudsakligen vid vattentätning av betongkonstruktioner under mark såsom parkeringsgarage, källare vid nybyggnation av flerbostadshus men det används även vid byggnation av anläggningar som är delvis under mark med känsliga system eller utrustning som t.ex. serverhallar och hissgropar. För teknisk datablad och godkännande se fliken "datablad".

Tillämpning: Proofex Engage och Proofex 3000

Proofex systemet bygger på tätning genom membranteknik. Det innebär att helt täta membran är monterade på utsidan av betongkonstruktionen det blir som en helt tät bassäng helt skyddad från den yttre miljön. Beroende på vilken typ av konstruktionsdel som ska vara vattentät väljs olika varianter av membran. I korthet så används Proofex Engage för vattentätning under konstruktionen/horisontellt och Proofex 3000 för vattentätning av sidorna av konstruktionen/vertikalt. För att montera membranen och lösa tätning vi detaljer t.ex. rörgenomföringar eller pålplintar så används särskilt anvisade tillbehör till membranen. För detaljerade principskisser för utförande se detaljanvisningar.

Montage

Särskilda montageanvisningar för respektive produkt ska följas systemets integritet och angiven prestanda ska kunna garanteras.

Proofex 3000: Eftermonteras på vertikala ytor. Ytor rengörs och primas med produktspecifik primer innan montage. Membranets ena sida är självhäftande för längsgående skarvning. Vid skarvning av kortsidor, skarvning mot Engage eller lagning används särskilt angiven skarvtejp.

Proofex Engage: Monteras innan gjutning på horisontella eller vertikala ytor. Membranet är mycket slitstarkt och skadas inte av lättare byggtrafik. Membranet har en "fiskfjällsstruktur" som förankrar membranet i den gjutna betong och förhindrar lateral vattenrörelse. Membranet är försett med skravtejp längs ena långsidan. För övriga skarvar används särskild skarvtejp. I vinklar och hörn används särskilda detaljer som täcks med LM-pasta och armeringsväv. Hur tätning av pålskallar och andra genomföringar tätas redovisas på principskisser och detaljer. 

Inga produkter hittades.