Bentonitmatta Std

Proofex 3000

Proofex 3000

Bentonitmattor, eller sk. bentonitmembran används under bottenplattor, som extra skydd vid gjutskarvar eller mot källarväggar vid utvändigt vattentryck.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Sunda Hus: B

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Storlek Mängd/st Enhet Mängd
DWM04A001 Bentonitmatta 1.15x5.0m 1.15 x 5.0m 5,75 M2
M2 
DDD01A020 Bentonitpulver 25 kg 25 kg / 50m skarv 25 KG
KG 
DWM04A002 Bentonitmatta 2.5x10.0m 2.5 x 10.0m 25 M2
M2 

Bentonitmattor består av två lager geotextil med en skikt av natriumbentonit mellan geotextilen. I kontakt med vatten sväller bentoniten kraftigt. Inkapslad mellan geotextilen, betongen och omgivande massor bildar den hydratiserade natriumbentoniten ett ogenomträngligt vattentätt membran.

Svällningen av bentoniten kan självtäta småsprickor i betongen som uppkommer när betongen krymper eller spricker av annan orsak. Geotextilens råa yta med fria fibrer förankrar membranet i den gjutna konstruktionen och säkerställer att membranet ligger dikt an betongen. Bentonitmattor ska förvaras torrt innan installation men kan ändå monteras i kraftigt regn.

Princip - montering av bentonitmattor på horisontella ytor.

Bentonitmattor är ett välbeprövat system för vattentätning av platsgjutna betongkonstruktioner. Endast principiell illustration. Särskilda montaganvisningar enligt separat produktdatablad ska följas.

Montering av Bentonitmatta

Princip för väggmontage bentonitmattor före gjutning.

Montering av Bentonitmatta före gjutning

Princip för väggmontage bentonitmattor efter gjutning.

Montering av Bentonitmatta efter gjutning.
Produktinformation
ByggvarubedömningenAccepteras
Sunda HusB