Proofex 3000

Bentonitmatta

Bentonitmatta Std

Easyseal

EasySeal Tätskikt

Proofex 3000 är ett självhäftande tätskiktsmembran för montering på härdad betong. Kallbearbetningsbart och bitumenbaserat Proofex 3000 används för tätning av däck, golv, pooler, bassänger, bygg-, källar- och reservoarkonstruktioner, grunder, socklar osv. Proofex 3000 skyddar konstruktionerna, även i aggressiva miljöer. Kan användas i källare som tätskikt i klass 2 och 3, definierat i BS 8102:1990, ”Skydd av konstruktioner mot uppstigande vatten/grundvatten”.

Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Product Type Storlek Vattentryck Enhet Sunda Hus Byggvarubedömningen Mängd
DWM01A003 Proofex 3000 1.0x20m Vatten-, radontät, resistent mot aggresivt grundvatten 1.0 x 20 m max 30 m ST
ST 
DWM01A002 Proofex 3000 0.3 x 10m Proofex 3000 (tätsiktsmembran) i remsa. 0.3 x 10 m ST
ST 
DWM01A011 Proofex Primer 5l Primer för Proofex 3000, 6-8 kvm/l. Åtgång: ~0.15 l/m2. Bitumenbaserad. 1.0 x 20 m max 30 m ST
ST 
DWM01A013 Proofex Primer HAR 5l Innan applicering av proofex 3000, 6-8 kvm/l, vattenbaserad. Åtgång: ~0.20l/m2 1.0 x 20 m max 30 m ST B Accepteras
ST 

Principskiss - montering av Proofex 3000

Principskiss montering av Proofex 3000
pdf
(Storlek: 552.7 KB)