Förtagningslåda typ WH

Förtagningslåda typ S

Förtagningslåda typ S

Ytretarder för betonggjutning

Ytretarder Pieri DPL RB 2002 / 22l

Förtagningslåda med plastlock, öppna byglar och galvad plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.

Godkänd av Sunda Hus med bedömningen "A".

Bredd [B]: 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
S-avstånd [s]: 100, 150, 200, 250, 300 mm
Låddjup [d]: 30 mm
Höjd [h]: 150 mm (kan anpassas)
Förankringslängd [fl]: Se data
Längd [L]: 1.25, 2.4 m
Stål: K500C-T
Ståldimension: ø8, ø10, ø12

Vid särskilda behov specialtillverkar vi lådor. Vi tillhandahåller rådgivning för val av låda utifrån:

  • Användingsområde
  • Dimensionerande laster
  • Annan föreskriven låda
Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Bredd ø [mm] S-avs. [mm] H parameter [mm] Rygg [b] Förankring [fl] Mängd/st Enhet Mängd
DGW060820A F.låda WH60 8/200 l=2.4m 60 ⌀8 200 150 80 320 2.4 M
DGW061015A F.låda WH60 10/150 l=2.4m 60 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
DGW061020A F.låda WH60 10/200 l=2.4m 60 ⌀10 200 150 80 390 2.4 M
DGW081010B F.låda WH80 10/100 l=1.25m 80 ⌀10 100 150 80 390 1.25 M
DGW081010A F.låda WH80 10/100 l=2.4m 80 ⌀10 100 150 80 390 2.4 M
DGW081015A F.låda WH80 10/150 l=2.4m 80 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
DGW081020A F.låda WH80 10/200 l=2.4m 80 ⌀10 200 150 80 390 2.4 M
DGW081210B F.låda WH80 12/100 l=1.25m 80 ⌀12 100 150 80 460 1.25 M
DGW081030A F.låda WH80 10/300 l=2.4m 80 ⌀10 300 150 80 390 2.4 M
DGW081215A F.låda WH80 12/150 l=2.4m 80 ⌀12 150 150 80 460 2.4 M
DGW081220A F.låda WH80 12/200 l=2.4m 80 ⌀12 200 150 80 460 2.4 M
DGW081230A F.låda WH80 12/300 l=2.4m 80 ⌀12 300 150 80 460 2.4 M
DGW111015A F.låda WH110 10/150 l=2.4m 110 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
DGW111030A F.låda WH110 10/300 l=2.4m 110 ⌀10 300 150 80 390 2.4 M
DGW141015A F.låda WH140 10/150 l=2.4m 140 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
DGW141030A F.låda WH140 10/300 l=2.4m 140 ⌀10 300 150 80 390 2.4 M
DGW161015A F.låda WH160 10/150 l=2.4m 160 ⌀10 150 150 80 390 2.4 M
Relaterade produkter