Proofex 3000

Proofex LM 1k Poly 32L

Proofex LM 1k Poly 32L

Proofex 3000 0.3 x 10m

Proofex 3000 0.3 x 10m

Proofex 3000 är ett självhäftande tätskiktsmembran för montering på härdad betong. Kallbearbetningsbart och bitumenbaserat Proofex 3000 används för tätning av däck, golv, pooler, bassänger, bygg-, källar- och reservoarkonstruktioner, grunder, socklar osv. Proofex 3000 skyddar konstruktionerna, även i aggressiva miljöer. Kan användas i källare som tätskikt i klass 2 och 3, definierat i BS 8102:1990, ”Skydd av konstruktioner mot uppstigande vatten/grundvatten”.
Grouped product items
ArtikelnummerProduktnamn Product Type Storlek Vattentryck Enhet Mängd
DWM01A003 Proofex 3000 1.0x20m Vatten-, radontät, resistent mot aggresivt grundvatten 1.0 x 20 m max 30 m ST
ST 
DWM01A002 Proofex 3000 0.3 x 10m Proofex 3000 (tätsiktsmembran) i remsa. 0.3 x 10 m ST
ST 
DWM01A011 Proofex Primer 5l Primer för Proofex 3000, 6-8 kvm/l. Åtgång: ~0.15 l/m2. Bitumenbaserad. 1.0 x 20 m max 30 m ST
ST 
DWM01A013 Proofex Primer HAR 5l Innan applicering av proofex 3000, 6-8 kvm/l, vattenbaserad. Åtgång: ~0.20l/m2 1.0 x 20 m max 30 m ST
ST 
DWM01A005 Proofex LM 1k Poly 32L ST
ST 

Principskiss - montering av Proofex 3000

Principskiss montering av Proofex 3000
pdf
(Storlek: 552.7 KB)