Ytretarder Pieri DPL RB 2002 / 22l

Förtagningslåda typ WH

Förtagningslåda typ WH

Formolja

Formolja

Pieri DPL RB 2002 för applicering på form eller nygjuten betong. Skapar grov betongyta som gör att pågjutning får bra vidhäftning. Spraya produkten på färsk betong. Används främst för horisontella arbetsfogar. Åtgång ca 4 m²/liter.

Se miljövarureklaration på Basta Online →

SKU
DFD041016

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Rekommenderas
Basta: Basta
Sunda Hus: A

L

Ytretarder — för ökad vidhäftning mellan gjutfogar samt visuell påverkan av betongyta.

Gjutfogar

Ytretarders har två användningsområden. Främst används det för att skapa bättre vidhäftning mellan gjutfogar. Ett scenario är exempelvis skarv mellan bottenplatta och vägg. Ytretarden sprayas på den betongyta (så kallad "face-up"-applicering) där väggen ska gjutas. När ytretarden tränger in i betongytan (1-9 mm djup beroende på ytretarder) fördröjs cementens hydratisering. Cementen kan därefter spolas bort med högtryck för att frilägga ballasten/stenmaterialet. Resultatet blir en skrovlig yta och en gjutfog med god vidhäftning.

Visuell påverkan

Ibland vill man ge synlig betongyta (tex prefabricerad yttervägg) en mer "levande" finish. I dessa fall sprayas ytretardern på gjutformen — så kallad "face-down"-applicering.

Produktinformation
BastaBasta
Sunda HusA
ByggvarubedömningenRekommenderas
Förp.storlek22
EnhetL